Dags att reglera elsparkcyklarna

Elsparkscyklar har på kort tid blivit ett rikligt förekommande inslag i gatubilden. Om elsparkcyklarna kan leda till att fler ställer bilen så kan det vara positivt. Men för att elsparcyklarna ska kunna vara ett säkert och hållbart sätt för lundaborna och för besökande turister att ta sig fram så måste

Solceller på alla kommunalt ägda byggnader

Vänsterpartiet vill att Sverige ska vara en föregångare i omställningen till ett förnybart energisystem. Vi ska vara ett land som tar ansvar för kommande generationer. Investeringar i det svenska energisystemet är en viktig och nödvändig del i miljö- och klimatomställningen. Fokus ska ligga på de förnybara naturresurserna: sol, vind, vatten

Kraftiga nedskärningar i äldres hemtjänst

Lunds högerstyre vill tillsammans med Miljöpartiet genomföra nedskärningar på 90 miljoner inom Vård- och omsorgsnämnden under nästa år. Högerstyret har nu lagt fram ett förslag på en besparing på 10 miljoner i form av att äldre människor i Lunds kommun i behov av att få hjälp med städning och tvättning

Lundaförslaget om att stoppa nedskärningar i Lunds skolor

Direkt efter att kommunfullmäktige klubbade igenom Lunds högerstyres förslag på historiskt stora nedskärningar i Lunds skolor startade en lundabo ett Lundaförslag om att stoppa nedskärningarna i skolan för nästa år. Ett Lundaförslag som samlade rekordmånga underskrifter, över 2000 stycken. Trots att det endast är Lunds kommunfullmäktige som kan ta hänsyn till ifall

Återta stadsbussarna

Sedan 2013 har Region Skåne haft ansvaret för stadsbusstrafiken i Lunds kommun. På senare tid har de negativa följderna av att inte ha beslutanderätten över stadsbussarna tydligt visat sig. Skånetrafikens dialog och samråd med kommunen är obefintligt. Långsiktighet och framförhållning tycks vara okända begrepp för de som styr över regionens

Vänsterpartiet ställer villkor för Hedda-flytt

Vänsterpartiet är det parti som mest konsekvent agerat för att rädda Svaneskolan där den nu ligger. Andra partier har efter senaste valet bytt fot eller ansett slaget förlorat. Men nu har en chans uppenbarat sig, med möjligheten att hyra in Hedda Andersson-gymnasiet på Ideon. Vänsterpartiet är visserligen principiellt för att