Återta stadsbussarna

Sedan 2013 har Region Skåne haft ansvaret för stadsbusstrafiken i Lunds kommun. På senare tid har de negativa följderna av att inte ha beslutanderätten över stadsbussarna tydligt visat sig. Skånetrafikens dialog och samråd med kommunen är obefintligt. Långsiktighet och framförhållning tycks vara okända begrepp för de som styr över regionens

Vänsterpartiet ställer villkor för Hedda-flytt

Vänsterpartiet är det parti som mest konsekvent agerat för att rädda Svaneskolan där den nu ligger. Andra partier har efter senaste valet bytt fot eller ansett slaget förlorat. Men nu har en chans uppenbarat sig, med möjligheten att hyra in Hedda Andersson-gymnasiet på Ideon. Vänsterpartiet är visserligen principiellt för att

Satsa på elevhälsan i Lunds grundskolor och gymnasier

Elevhälsan är kanske en av de allra viktigaste delarna i den svenska skolan. Skolverket och Socialstyrelsen skriver att elevhälsa ska ”främja alla elevers hälsa, utveckling och lärande” men också att man ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. För väldigt många barn och ungdomar är skolhälsovården den livsavgörande ingången till

Hanna Gunnarssons tal på Lunds 8 mars demonstration

Kamrater och feminister! Så roligt att få vara här och tala på internationella kvinnodagen, vår feministiska kampdag. Det stormar idag, precis som det stormar i politiken när vi ställer våra feministiska krav. Jag heter Hanna Gunnarsson och är en av Vänsterpartiets riksdagsledamöter, härifrån Lund. Vänsterpartiet är sedan många år ett

Genomför försök med 6 timmars arbetsdag!

  Den 12 februari 2019 har vänsterpartisterna Jesper Sahlén och Helena Falk lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Lund om att genomföra försök med 6 timmars arbetsdag på två verksamheter i äldreomsorgen där sjuktalen idag är höga. 1971 fattade Riksdagen beslut om att sänka veckoarbetstiden till 40 timmar. För

Avskaffa internfakturering i Lunds kommun!

Lunds kommun skickar varje år över 25 000 fakturor till sig själv. Detta beror på ett system där olika delar av Lunds kommun tar betalt av andra delar av Lunds kommun för utförda arbetsuppgifter. Internfakturering innebär att tjänstemän betalda av Lunds kommun skapar och skickar fakturor som andra tjänstemän i