Genomför försök med 6 timmars arbetsdag!

  Den 12 februari 2019 har vänsterpartisterna Jesper Sahlén och Helena Falk lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Lund om att genomföra försök med 6 timmars arbetsdag på två verksamheter i äldreomsorgen där sjuktalen idag är höga. 1971 fattade Riksdagen beslut om att sänka veckoarbetstiden till 40 timmar. För

Avskaffa internfakturering i Lunds kommun!

Lunds kommun skickar varje år över 25 000 fakturor till sig själv. Detta beror på ett system där olika delar av Lunds kommun tar betalt av andra delar av Lunds kommun för utförda arbetsuppgifter. Internfakturering innebär att tjänstemän betalda av Lunds kommun skapar och skickar fakturor som andra tjänstemän i

Skapa en lokal koldioxidbudget för Lunds kommun!

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. I form av Parisavtalet har Sverige tillsammans med de flesta av världens länder tagit sig an detta samhällsproblem. Alla länder ska vidta åtgärder för att den genomsnittliga temperaturökningen inte ska överstiga två grader och helst inte mer än 1.5. Utifrån denna målsättning finns förutsättningar

Inledningsanförande budgetfullmäktige (V) – Helena Falk, gruppledare.

Inledningsanförande budgetfullmäktige (v) – Helena Falk, gruppledare. Kommunfullmäktiges budgetmöte 2018-11-29 Tack för ordet, Vänsterpartiet lägger idag, precis som i juni, fram en budget som bygger på att stärka välfärden och att förbättra arbetsmiljön för kommunens anställda. Vänsterpartiets budget är en feministisk budget som omfördelar resurser och utjämnar klyftor i samhället.

Lund behöver inte fler heltidspolitiker!

Vänsterpartiet kräver lägre arvoden för heltidspolitiker och protesterar mot att antalet heltidspolitiker blir fler. Att vara politiker är ett förtroende från lundaborna, inte ett vanligt jobb. Läs mer om Vänsterpartiets krav när det gäller arvoden, möjlighet att dela på uppdragen och antalet politiker nedan. 1. Sänk kommunalrådens löner Vänsterpartiet vill sänka kommunalrådens löner

Ett Lund för alla – inte bara för de rikaste!

Söndagen den 9 september är det val. För vänsterpartiet handlar det här valet om jämlikhet, om ett samhälle för alla, inte bara för de rikaste. Lund är en stad med många möjligheter, men också en stad där nedskärningar har gjort att ojämlikheten har ökat. Vänsterpartiet i Lund går till val

Vänsterpartiets budget för Lunds kommun 2019

Först och främst stoppar vi nedskärningarna, som beslutades redan förra året. Nedskärningarna drabbar alla nämnder och verksamheter med 1 – 2 %. För skolan innebär det en nedskärning på 38 miljoner och för äldreomsorgen 19 miljoner. Utöver det gör vi i Vänsterpartiet en lång rad satsningar som gör välfärden och

Håll tassarna borta från strejkrätten, Stefan Löfven!

År 2009 privatiserade Alliansen och Socialdemokraterna i Göteborg stora delar av hamnverksamheten. Ett av företagen som släpptes in var det ökänt antifackliga APM Terminals. Efter detta lade Unionen ner sin fackklubb eftersom att de mötte en så besvärlig arbetsgivare. Företaget har sagt upp hamnarbetare för att veckan efter ta in

Så når vi ett fossilfritt Sverige senast 2040!

Klimatfrågan vår tids ödesfråga Klimatfrågan är det som avgör möjligheten till ett fortsatt liv på Jorden. Under de senaste fyra åren har det varit upp och ner det gäller den svenska klimatpolitiken. Regeringen har både sålt vidare Vattenfalls brunkolsgruvor i Tyskland och gjort upp med Vänsterpartiet om stora klimatsatsningar. Vänsterpartiet