Förtroendevalda i kommunpolitiken

Våra förtroendevalda är alla de partikamrater som är ledamöter i olika kommunpolitiska organ, nämnder, styrelser, arbetsgrupper med mera. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige är valda av lundaborna i de allmänna valen, medan ledamöter i nämnder och styrelser är utsedda av Vänsterpartiet Lunds medlemmar.

Läs mer om de förtroendevalda nedan. Kontakta oss på lund@vansterpartiet.se

Våra representanter i kommunfullmäktige i Lund

Ordinarie ledamöter (6

 1. Helena Falk
 2. Mats Olsson
 3. Sven-Bertil Persson
 4. Saima Jönsson Fahoum
 5. Jesper Sahlén
 6. Angelica Svensson

Ersättare (3) 

 1. Pontus Kjellström
 2. Nita Lorimer
 3. Lars A Ohlsson

Kommunala nämnder och styrelser

I listorna nedan betecknar (ord) ordinarie ledamot och (ers) ersättare.

 • Kommunstyrelsen (KS): Helena Falk (ord), Mats Olsson (ers)
 • Byggnadsnämnden: Helmut Moser (ord), Ann Schlyter (ers)
 • Tekniska nämnden: Anne Dederichs (ord),  Clas Fleming (ers)
 • Barn- och skolnämnden: Hanna Gunnarsson (ord), Gösta Eklund (ers)
 • Utbildningsnämnden: Jesper Sahlén (ord), Helena Falk (ers), Ibrahim Kakahama (ers)
 • Miljönämnden: Olof Peterffy (ord), Lars Siljebratt (ers)
 • Kultur- och fritidsnämnden: Saima Jönsson Fahoum (ord), Göran Fries (ers), Nita Lorimer (ers)
 • Socialnämnden: Sven-Bertil Persson (ord), Nita Lorimer (ers)
 • Vård- och omsorgsnämnden: Martin Stensson (ord), Karin Oscarsson (ers), Gunilla Wahlberg (ers)
 • Servicenämnden: Pontus Kjellström (ord)
 • Renhållningsstyrelsen: Sven-Inge Cederfeldt (ord), Hanna Gunnarsson (ers)
 • Kommunrevisionen: Nilla Bolding
 • Valnämnden: Elisabeth Iregren (ord), Jonas Ringqvist (ers)
 • Överförmyndarnämnden: Elisabeth Iregren (ers)
 • Habostyrelsen: Govind Krishna Misra
 • Stiftelsen Lund Arena: Jesper Sahlén

Utskott och styrgrupper under kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU): Helena Falk
 • Miljö- och hälsoutskottet: Hanna Gunnarsson
 • Arbetsgivarutskottet: Mats Olsson
 • Styrgrupp för tätorterna utanför staden: Hanna Gunnarsson
 • Kommunfullmäktiges valberedning: Jesper Sahlén (ord), Lars A Ohlsson (ers)
 • Kommunfullmäktiges demokratiberedning: Hanna Gunnarsson (ord)

Kommunala bolag

 • Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF):  Kerstin Rosendahl (ord), Clas Fleming (ers)
 • Kraftringen (tidigare Lunds Energi): Ann Schlyter (ord)
 • Lunds kommuns parkeringsbolag: David Åkesson (ers)
 • VA Syd: Lars Siljebratt (ord), Olof Peterffy (ers)
 • Fastighets AB Lund Arena: Kerstin Rosendahl 

Kommunala råd

 • Funktionshinderrådet: Hanna Gunnarsson, Nita Lorimer
 • Integrationsrådet: Martin Stensson
 • Studentrådet: Jesper Sahlén
 • Pensionärsrådet:  Hanna Gunnarsson
 • Höje å vattenråd: Gunnar Stensson (ers)

Nämndemän, Lunds tingsrätt

Inger Ridbäck, Azeb Witzell, Bodil Johansson och Bengt-Göran Paradis