Förtroendevalda i kommunpolitiken

Våra förtroendevalda är alla de partikamrater som är ledamöter i olika kommunpolitiska organ, nämnder, styrelser, arbetsgrupper med mera. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige är valda av lundaborna i de allmänna valen, medan ledamöter i nämnder och styrelser är utsedda av Vänsterpartiet Lunds medlemmar.

Läs mer om de förtroendevalda nedan. Kontakta oss på info@lundavanstern.se

Våra representanter i kommunfullmäktige i Lund

Ordinarie ledamöter (6

 1. Helena Falk
 2. Mats Olsson
 3. Sven-Bertil Persson
 4. Saima Jönsson Fahoum
 5. Jesper Sahlén
 6. Angelica Svensson

Ersättare (3) 

 1. Pontus Kjellström
 2. Nita Lorimer
 3. Lars A Ohlsson

Kommunala nämnder och styrelser

I listorna nedan betecknar (ord) ordinarie ledamot och (ers) ersättare.

 • Kommunstyrelsen (KS): Helena Falk (ordinarie), Mats Olsson (ersättare)
 • Byggnadsnämnden: Ann Schlyter (ordinarie),  Helmut Moser (ersättare)
 • Tekniska nämnden: Savita Upadhyaya (ordinarie),  Steingrimur Jonsson Lundi (ersättare)
 • Barn- och skolnämnden: Pontus Kjellström (ordinarie), Jonas Ringqvist (ersättare)
 • Utbildningsnämnden: Jesper Sahlén (ordinarie tillika andre vice ordförande),  Margot Bengtsson (ersättare)
 • Miljönämnden: Olof Peterffy (ordinarie), Lars Siljebratt (ersättare)
 • Kultur- och fritidsnämnden: Göran Fries (ordinarie),  Saima Jönsson Fahoum (ersättare)
 • Socialnämnden: Sven-Bertil Persson (ordinarie tillika andre vice ordförande),  Saima Jönsson Fahoum (ersättare)
 • Vård- och omsorgsnämnden: Martin Stensson (ordinarie),  Gunilla Wahlberg (ersättare)
 • Servicenämnden: Angelica Svensson (ordinarie tillika andre vice ordförande) Lars A Ohlsson (ersättare)
 • Renhållningsstyrelsen: Sven-Inge Cederfält (ersättare)
 • Kommunrevisionen: Nilla Bolding (ordinarie)
 • Valnämnden: Elisabeth Iregren (ordinarie), Peter Bengtsson (ersättare)
 • Habostyrelsen: Nita Lorimer (ordinarie tillika andre vice ordförande)

Utskott och styrgrupper under kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU): Helena Falk (ersättare)
 • Miljö- och hälsoutskottet: Mats Olsson
 • Arbetsgivarutskottet: Helena Falk (andre vice ordförande)
 • Styrgrupp för tätorterna utanför staden: Nita Lorimer
 • Kommunfullmäktiges valberedning: Jesper Sahlén (ord), Lars A Ohlsson (ers)
 • Kommunfullmäktiges demokratiberedning: Nita Lorimer

Kommunala bolag

 • Lunds kommunala fastighetsbolags (LKF) styrelse:  Kerstin Rosendahl (ordinarie), Clas Fleming (ersättare)
 • Kraftringens styrelse: Ann Schlyter (ordinarie)
 • Fastighets AB Lund Arena: Kerstin Rosendahl (ordinarie)

Kommunala nämnder och råd

 • Funktionshinderrådet:
 • Integrationsrådet: 
 • Studentrådet: 
 • Pensionärsrådet:  Helena Falk
 • Krisledningsnämnden: Helena Falk (ersättare)

Nämndemän, Lunds tingsrätt

Inger Ridbäck, Azeb Witzell, Bodil Johansson och Bengt-Göran Paradis