Förtroendevalda i partiet

Styrelse

Ordförande

Gunilla Wahlberg

Ordinarie ledamöter

Anders Jarfjord

Görild Malmberg

Jon Bonnevier

Saima Jönsson Fahoum

Pontus Kjellström

Anne Dederichs

Ersättare

Johan Kaikkonen

Angelica Svensson


Partiföreträdare

Hanna Gunnarsson
Jesper Sahlén

Revisorer

Mats Olsson
Tove Hultberg


Valberedning

Helena Falk

Gösta Eklund

Karin Oscarsson

Margot Bengtsson

Jesper Sahlén