Förtroendevalda i partiet

Styrelse

Ordförande

Gunilla Wahlberg

Ordinarie ledamöter

Saima Jönsson Fahoum

Martin Stensson

Nita Lorimer

Göran Fries

Steingrimur Jonsson Lundi

Suppleanter

Angelica Svensson

Lars Siljebratt


Partiföreträdare

Helena Falk
Jesper Sahlén

Revisorer

Mats Olsson
Helmut Moser


Valberedning

Göran Fries

Karin Oscarsson

Margot Bengtsson

Jesper Sahlén

Marianne Sonnby Borgström