Förtroendevalda i partiet

Styrelse

Ordförande

Gunilla Wahlberg

Ordinarie ledamöter

 

Saima Jönsson Fahoum

Martin Stensson

Nita Lorimer

Anne Dederichs

Angelica Svensson


Partiföreträdare

Hanna Gunnarsson
Jesper Sahlén

Revisorer

Mats Olsson
Helmut Moser


Valberedning

Göran Fries

Karin Oscarsson

Margot Bengtsson

Jesper Sahlén

Marriane Sonnby Bergström