Arbetsgrupper

Vi har flera olika arbets- och diskussionsgrupper där mycket av det regelbundna arbetet sker. Grupperna är öppna för alla som vill vara med, och det finns inga förkunskapskrav. Via den här länken hittar du en lista över våra olika grupper, vad de sysslar med, och vem du kan kontakta för att få veta mer.

Aktivistgruppen (Agitprop)

Denna grupp arbetar praktiskt med samt diskuterar politik på en mer övergripande och allmän nivå.
Mötena är kl 18:00-19:00 varje torsdag i vår partilokal, Svartbrödersgatan 3.

Kontakt: Steingrimur Jonsson (steingrimurj@gmail.com ) och Jesper Sahlén (jesper.sahlen.raquette@gmail.com)

Ideologi/studie-gruppen (Ideol)

Ordnar ideologiska och politiska diskussionskvällar och anordnar öppna möten med föreläsare. Verksamheten syftar till att få upp ideologi på agendan och även se till att vi fortbildar oss inom föreningen. Mötena är varannan torsdag kl 19:00 i partilokalen, Svartbrödersgatan 3.

Kommunpolitiska gruppen (Kompol)

Kommunpolitiska gruppen (“kompol”) är öppen för alla partimedlemmar och sympatisörer som vill diskutera aktuella frågor i Lunds kommunpolitik och komma med förslag på nya frågor att lyfta. Gruppen fattar gemensamma beslut om vad vänsterpartiet ska tycka i kommunpolitiska frågor. Kompol träffas varje måndag kl 19:00 på ABF, Kiliansgatan 9, under terminstid.

Kontakt: Helena Falk (helena.c.falk@gmail.com)