Motioner & reservationer

Motioner (förslag i kommunfullmäktige)

2017-04-27 Betalda arbetskläder för personalen inom förskolan och fritidshemmen
2017-01-10 För en rättvis lönesättning
2016-11-24 Sänk politikers löner
2016-11-24 Starta upp ett verktygsbibliotek!
2016-10-27 Inför Vita jobb-modellen – bevara de svenska villkoren och lönerna!
2016-03-08 Inför 6 timmars arbetsdag!
2014-10-23 Låt lundaborna se och höra – öppna nämnderna för allmänheten!
2014-10-23 Allt till lundaborna – lägg ut nämndshandlingarna på internet!
2014-01-30 Avskaffa delade turer inom Lunds kommun!

Interpellationer (skriftliga frågor i kommunfullmäktige)

2016-09-19 Vad ska hända med Observatoriet?

Reservationer

2017

2017-12-06 Lunds kommun ska inte åka till Mipim och Almedalen! (kommunstyrelsen)
2017-12-06 Inga nedskärningar i gymnasieskolan och komvux! (kommunstyrelsen)
2017-12-06 Lönekartläggningen visar på ojämställda löner – Jämställ lönerna i Lund på riktigt! (kommunstyrelsen)
2017-12-06 Inför personalrabatt på cyklar för kommunens anställda! (kommunstyrelsen)
2017-12-06 Vad har egentligen hänt med LKFs extra vinstutdelning? (kommunstyrelsen)

 

2016

2017-03-10 BRASKLAPP FRÅN KOMMUNREVISOR   (revisonen)

2017-01-09 Nu é det dock (vård- och omsorgsnämnden)
2016-12-15 Satsa på skolan i Lund! (Barn- och skolnämnd Lund stad)
2016-12-14 Stoppa nedskärningarna i Lunds skolor! (Barn- och skolnämnd Lund Öster)
2016-11-16 Prioritera satsningar för att minska lärarnas arbetsbörda! (utbildningsnämnden)
2016-11-09 Socialnämnden behöver mer pengar (socialnämnden)
2016-11-09 Socialnämndens arbetsmarknadsåtgärder behövs (socialnämnden)
2016-11-02 Värna om Stadshuset och Rådhuset (kommunstyrelsen)
2016-11-02 Lunds kommun behöver en social investeringsfond! (kommunstyrelsen)
2016-11-02 Lunds kommun bör inte åka till Almedalsveckan i Visby! (kommunstyrelsen)
2016-11-02 Lund bör inte åka till fastighetsmässan Mipim i Cannes (kommunstyrelsen)
2016-10-19 Färdtjänsten måste bli bättre! (tekniska nämnden)
2016-09-22 Sänk avgifterna på kulturskolan, Högevallsbadet och biblioteket! (Kultur- och fritidsnämnden)
2016-01-14 Utveckling av Lunds konsthall – rusta för framtidens upplevelse (Kultur- och fritidsnämnden)
2016-01-13 Ge tillbaka skolornas två miljoner! (kommunstyrelsen)
2016-01-13 Lunds kommun bör inte åka till Almedalsveckan i Visby! (kommunstyrelsen)

2015

2015-12-02 Lund bör inte åka på fastighetsmässan Mipim i Cannes (kommunstyrelsen)
2015-12-02 Kultur- och fritids budget – konsthall och bibliotek (Kultur- och fritidsnämnden)
2015-12-02 Återinför servicebussarna i Lund! (kommunstyrelsen)

2014

2014-09-24 Vänsterpartiet säger nej till ny gymnasieskola (utbildningsnämnden)
2014-01-18 Inrätta en funktion för att ta emot anmälningar om mutor och korrupt beteende (kommunstyrelsen)
2014-01-08 Inga ytterligare pengar till mötesmarknadsföring! (kommunstyrelsen)