Motioner & reservationer

Motioner (förslag i kommunfullmäktige)

Mandatperioden 2018-2022 
2018-11-01 En färdtjänst att lita på med egen beställningscentral!
2018-10-22 Återupprätta Lunds rådhus – för demokratins skull
2018-10-15 Fritt Sök skapar segregation – avskaffa Fritt Sök!

Mandatperioden 2014-2018
2018-03-01 Förstärk arbete med bevarandet av äldre hus i Lund
2017-04-27 Betalda arbetskläder för personalen inom förskolan och fritidshemmen
2017-01-10 För en rättvis lönesättning
2016-11-24 Sänk politikers löner
2016-11-24 Starta upp ett verktygsbibliotek!
2016-10-27 Inför Vita jobb-modellen – bevara de svenska villkoren och lönerna!
2016-03-08 Inför 6 timmars arbetsdag!
2014-10-23 Låt lundaborna se och höra – öppna nämnderna för allmänheten!
2014-10-23 Allt till lundaborna – lägg ut nämndshandlingarna på internet!
2014-08-18 Ge alla barn möjlighet att prova på idrott och kultur
2014-01-30 Avskaffa delade turer inom Lunds kommun!

2018-06-11 Vänsterpartiets remissvar på översiktsplanen

Trafikplats Ideon

Frågor och interpellationer (skriftliga frågor i kommunfullmäktige)

2017-11-21 Enkel fråga om #metoo
2016-09-19 Vad ska hända med Observatoriet?

Reservationer (förklaringar varför vi röstat nej, eller ja)

2018

2018-02-07 Bygg inte en högstadieskola (Parkskolan) utan matsal! (kommunstyrelsen)
2018-02-14 Upphandling av färdtjänst (tekniska nämnden)
2018-03-14 Trafikplats Ideon (tekniska nämnden)
2018-03-07 Lunds kommun behöver en social investeringsfond! (kommunstyrelsen)
2018-03-07 Det finns en gräns för kommunens företagsstöd! (kommunstyrelsen)
2018-03-07 Lunds kommun behöver en social investeringsfond (kommunstyrelsen)
2018-05-02 Kommunens företagsstöd måste minska! (kommunstyrelsen)
2018-05-22 Vi måste bygga för cykel och kollektivtrafik – inte bil! (kommunstyrelsen)
2018-05-22 Ge oss en personalpolicy! (kommunstyrelsen)
2018-09-05 Partiöverläggningar om arvoden m.m. (kommunstyrelsen)
2018-09-05 Höjda avgifter fördyrar för företagen (kommunstyrelsen)

2017

2017-02-01 En KS-majoritet för fortsatt fusk – vita jobb i Lunds kommun (kommunstyrelsen)
2017-02-01 Borgarna hittar på om våldsbejakande extremism (kommunstyrelsen)
2017-03-01 Lägg kommunens överskott i en social investeringsfond (kommunstyrelsen)
2017-04-05 Bygg hyresrätter! (kommunstyrelsen)
2017-04-05 Gör det möjligt att bygga fler bostäder (kommunstyrelsen)
2017-04-05 En gymnasieskola vi inte behöver tvingar högstadiet på Svaneskolan att flytta (kommunsty.)
2017-05-02 Låt torghandlarna ha öppet till klockan 18! (kommunstyrelsen)
2017-05-03 Vi vill äga husen i Dalby centrum tillsammans!  (servicenämnden)
2017-09-28 Låt ensamkommande stanna i Lund under överklandeprocessen! (kommunfullmäktige)
2017-12-06 Lunds kommun ska inte åka till Mipim och Almedalen! (kommunstyrelsen)
2017-12-06 Inga nedskärningar i gymnasieskolan och komvux! (kommunstyrelsen)
2017-12-06 Lönekartläggningen visar på ojämställda löner – Jämställ lönerna i Lund på riktigt! (kommunstyrelsen)
2017-12-06 Inför personalrabatt på cyklar för kommunens anställda! (kommunstyrelsen)
2017-12-06 Vad har egentligen hänt med LKFs extra vinstutdelning? (kommunstyrelsen)

2016

2017-03-10 BRASKLAPP FRÅN KOMMUNREVISOR   (revisonen)

2017-01-09 Nu é det dock (vård- och omsorgsnämnden)
2016-12-15 Satsa på skolan i Lund! (Barn- och skolnämnd Lund stad)
2016-12-14 Stoppa nedskärningarna i Lunds skolor! (Barn- och skolnämnd Lund Öster)
2016-11-16 Prioritera satsningar för att minska lärarnas arbetsbörda! (utbildningsnämnden)
2016-11-09 Socialnämnden behöver mer pengar (socialnämnden)
2016-11-09 Socialnämndens arbetsmarknadsåtgärder behövs (socialnämnden)
2016-11-02 Värna om Stadshuset och Rådhuset (kommunstyrelsen)
2016-11-02 Lunds kommun behöver en social investeringsfond! (kommunstyrelsen)
2016-11-02 Lunds kommun bör inte åka till Almedalsveckan i Visby! (kommunstyrelsen)
2016-11-02 Lund bör inte åka till fastighetsmässan Mipim i Cannes (kommunstyrelsen)
2016-10-19 Färdtjänsten måste bli bättre! (tekniska nämnden)
2016-09-22 Sänk avgifterna på kulturskolan, Högevallsbadet och biblioteket! (Kultur- och fritidsnämnden)
2016-01-14 Utveckling av Lunds konsthall – rusta för framtidens upplevelse (Kultur- och fritidsnämnden)
2016-01-13 Ge tillbaka skolornas två miljoner! (kommunstyrelsen)
2016-01-13 Lunds kommun bör inte åka till Almedalsveckan i Visby! (kommunstyrelsen)

2015

2015-12-02 Lund bör inte åka på fastighetsmässan Mipim i Cannes (kommunstyrelsen)
2015-12-02 Kultur- och fritids budget – konsthall och bibliotek (Kultur- och fritidsnämnden)
2015-12-02 Återinför servicebussarna i Lund! (kommunstyrelsen)

2014

2014-09-24 Vänsterpartiet säger nej till ny gymnasieskola (utbildningsnämnden)
2014-01-18 Inrätta en funktion för att ta emot anmälningar om mutor och korrupt beteende (kommunstyrelsen)
2014-01-08 Inga ytterligare pengar till mötesmarknadsföring! (kommunstyrelsen)