Val 2018

Vänsterpartiet Lunds valplattform 2018-2022

Läs hela Vänsterpartiet Lunds kommunala valplattform 2018-2022

Detta är sammanfattningen av Vänsterpartiet Lunds valplattform för mandatperioden 2018 – 2022. Valplattformen är vårt löfte till Lunds medborgare. Den innehåller de viktigaste frågorna som vi kommer att arbeta med under mandatperioden. Den innehåller löften om mer pengar till skolan, jämställda löner och fler bostäder. Visioner om ett levande kulturliv, trygghet i äldreomsorgen och en jämställd stad.

Stoppa nedskärningarna i skolan och äldreomsorgen – utveckla välfärden!
Alliansen styrde Lund i åtta år, fram till 2014, och genomförde då årliga nedskärningar, omkring en procent varje år. De senaste åren har Socialdemokraterna och Miljöpartiet genomfört liknande nedskärningar. Vi är tydliga och konsekventa när det gäller vårt motstånd mot dessa nedskärningar. Vi vill utveckla välfärden istället!

Vi vill minska barngrupperna i förskolan och ge våra lärare bättre förutsättningar att genomföra sitt kärnuppdrag: att planera och genomföra undervisning. Inom vård och omsorg vill vi avskaffa delade turer inom två år samt genomföra försök med sex timmars arbetsdag på två äldreboenden där sjuktalen bland personalen idag är höga.

Jämställda löner – lika lön oavsett kön
Under de senaste åren har löneskillnaderna ökat allt snabbare mellan jämförbara mans- och kvinnodominerade yrken i Lunds kommun. Under 2005, när Vänsterpartiet var med och styrde Lund, fick vi igenom en extra lönesatsning i kvinnodominerade yrken som gjorde att löneskillnaderna mellan kvinnor och män sjönk med 44 procent. Nu skiljer det återigen tusentals kronor i månaden mellan jämförbara yrken. Vi har under hela mandatperioden arbetat för att få igenom en liknande satsning för att uppnå jämställda löner – utan att få med oss de andra partierna. Men vi kommer fortsätta denna kamp.

Lägre priser i kollektivtrafiken
Under 2000-talet har priset att åka med Skånetrafiken ökat betydligt snabbare än den allmänna prisökningen i samhället. Detta har lett till att det idag många gånger är billigare för människor som äger en bil att ta den istället för att åka kollektivt. Trots detta var Vänsterpartiet det enda partiet i regionen som röstade nej till att höja priset med Skånetrafiken med två procent automatiskt varje år. Vi kommer fortsätta arbeta för sänkta priser i kollektivtrafiken.

Färdtjänst
Det har varit kaos i färdtjänsten i Lund i många år. Resor blir försenade, bilar dyker inte upp eller det blir fel på andra sätt. Vänsterpartiets förslag för att komma tillrätta med problemen är att kommunen startar en egen beställningscentral till vilken taxichaufförer som vill köra färdtjänst kan anmäla sig och få körningar. Det måste vara slut på ständigt misslyckade upphandlingar av färdtjänsten, överklaganden och onödigt lidande för medborgarna.

Nu behöver vi ditt stöd för att förändra – rösta på Vänsterpartiet den 9 september!

Vänsterpartiet Lunds kandidater i kommun-, region- och riksdagsvalen 2018

Hanna Mats Helena III
Mats Olsson, Hanna Gunnarsson, Helena Falk 
Vänsterpartiets lista i valet till Lunds kommunfullmäktige 2018.
1. Hanna Gunnarsson – idag gruppledare i KF och ledamot i kommunstyrelsen
2. Helena Falk – idag ersättare i KF samt utbildningsnämnden
3. Mats Olsson – idag i KF samt ersättare i kommunstyrelsen
4. Sven-Bertil Persson – idag i KF samt socialnämnden
5. Saima Jönsson Fahoum – idag i regionfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden
6. Jesper Sahlén – idag i utbildningsnämnden
7. Angelica Svensson – idag i KF
8. Pontus Kjellström – idag i servicenämnden
9. Nita Lorimer – idag i KF, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden
10. Lars A Ohlsson – idag i KF
11. Savita Upadhyaya
12. Bertil Raalas
13. Anne Dederichs
14. Olof Peterffy
15. Gunilla Wahlberg
16. Jonas Ringqvist
17. Ann Schlyter
18. Gustaf Lindfors
19. Nilla Bolding
20. Alexander Moser Uppström
21. Margot Bengtsson
22. Ibrahim Kakahama
23. Marianne Sonnby-Borgström
24. Göran Fries
25. Karin Oscarsson
26. Stefan Arvidsson
27. Elisabeth Iregren
28. Govind Misra
29. Emily Bronstorp
30. Mattias Rückert
31. Kerstin Rosendahl
32. Peter Aandahl

 

Vänsterpartiets kandidater till riksdagen 2018, valkretsen södra Skåne
1. Hanna Gunnarsson, lärare, Lund
2. Angelica Svensson, gatuingenjör, Lund
3. Göran Brante, pensionär, Löderup

Vänsterpartiets kandidater till regionfullmäktige 2018, valkretsen mellanskåne
1. Agneta Lenander, sjuksköterska, Röstånga
2. Angelica Svensson, gatuingenjör, Lund
3. Magnus Roslund, kundtjänstmedarbetare, Landskrona
4. Saima Jönsson Fahoum, distriktsläkare, Lund
5. Umihana Rasovic Kasumovic, arbetsförmedlare, Eslöv
6. Patrik Milton, medicinteknisk civilingenjör, Bjärred