Författare
Hanna Gunnarsson

Lund behöver inte fler heltidspolitiker!

Vänsterpartiet kräver lägre arvoden för heltidspolitiker och protesterar mot att antalet heltidspolitiker blir fler. Att vara politiker är ett förtroende från lundaborna, inte ett vanligt jobb. Läs mer om Vänsterpartiets krav när det gäller arvoden, möjlighet att dela på uppdragen och antalet politiker nedan. 1. Sänk kommunalrådens löner Vänsterpartiet vill sänka kommunalrådens löner

Ett Lund för alla – inte bara för de rikaste!

Söndagen den 9 september är det val. För vänsterpartiet handlar det här valet om jämlikhet, om ett samhälle för alla, inte bara för de rikaste. Lund är en stad med många möjligheter, men också en stad där nedskärningar har gjort att ojämlikheten har ökat. Vänsterpartiet i Lund går till val