Vänsterpartiet storsatsar på skolan 2017

hanna skylt valstugan

I mitten av juni beslutar kommunfullmäktige om Lunds kommuns budget för år 2017. Den nästan ofattbara summan om fem miljarder kronor ska fördelas till skolan, äldreomsorgen, gatuunderhåll, parker, miljö- och jämställdhetsarbete och många andra saker. Vänsterpartiet är i opposition i Lunds kommun och vi lägger därför en budget själva, utifrån de satsningar som partiets medlemmar i Lund har beslutat. I Vänsterpartiets budget finns stora förbättringar i välfärden: Skolan, äldreomsorgen och det sociala arbetet samt på förbättringar av arbetsmiljön för kommunens anställda.

Kommunen ansvarar för all utbildning och skola för lundaborna – från barnen som går på förskola, till vuxna som studerar inom vuxenutbildningen. Skola och utbildning är nästan hälften av kommunens hela budget och såklart en av de absolut viktigaste delarna av kommunen. Det är genom utbildning människor kan växa och ta nya steg i livet.

Vänsterpartiet lägger 34 miljoner mer på skolan än vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet gör. En stor del av dessa pengar kommer från statliga pengar, de “vänstermiljarder” som Vänsterpartiet har förhandlat fram med regeringen. Pengarna kommer till största del gå till att anställa fler lärare och förskollärare, vilket både förbättrar arbetsmiljön för lärarna och minskar barngrupper och klasstorlekar. I Vänsterpartiets satsningar finns också pengar för att höja lönerna.

Den andra stora delen av välfärden i kommunen är äldreomsorgen. Befolkningen blir äldre och det är viktigt att den äldre befolkningen kan hålla sig friskare längre. För att omsorgen ska vara så bra som möjligt behövs gott om personal som hjälper och stöttar de äldre och leder olika typer av verksamhet som ger de äldre ett bra liv. För Vänsterpartiet är träffpunkterna väldigt viktiga, här kan äldre träffas och umgås, lära sig nya saker och få information om vad som händer och sker. Vänsterpartiet satsar 15 miljoner mer än socialdemokraterna och miljöpartiet på äldreomsorgen, framförallt på att anställda mer personal.

Bättre arbetsmiljö är en prioriterad fråga för oss. Utöver satsningar på skola och omsorg satsar vi stora summor på att förbättra de anställdas arbetsmiljö: Vänsterpartiet arbetar för att avskaffa de delade turerna (kommunfullmäktige har redan sagt ja till vårt förslag om detta) och vi föreslår att kortare arbetsdag provas på två äldreboenden. Förbättringar i arbetsmiljön är otroligt viktigt inom vården, på så sätt minskar arbetsskador och sjukskrivningar och vården blir en arbetsplats som lockar fler.

Vänsterpartiet föreslår en stark budget för Lunds kommun med förbättringar för både unga och äldre. Vi är speciellt glada över att kunna föreslå flera stora förbättringar i arbetsmiljön för kommunens anställda. Tillsammans gör vi Lunds kommun bättre för alla.

Hanna Gunnarsson