Med en enkel tulipan…

Tulipa_Angelique

… skulle vi vilja framföra våra varmaste gratulationer till alla hyresgäster i LKF. Detta med anledning av att kommunen inte längre kommer att dubbelbeskatta er som ett sätt att utöka den kommunala skattkistan.

Något som Alliansen, FNL och SD tillsammans röstade igenom under förra året. Under 2016 har därmed LKF, vars enda inkomst är era hyror, varit tvungna att betala 10 extra miljoner kronor till kommunen. Ni har på detta sätt mötts av en extra avgift på ungefär 1000 kronor per år och hushåll för att ni bor i en av LKF:s hyreslägenheter.

När detta röstades igenom inför 2016 möttes detta av starkt motstånd från Hyresgästföreningen men också från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Feministisk initiativ och Vänsterpartiet.

Men när Socialdemokraterna och Miljöpartiet som är den styrande minoriteten i kommunen la fram sitt budgetförslag inför 2017 fanns plötsligt det extra vinstuttaget med även i deras budget. Men efter fortsatt intensivt kampanjande på olika håll från framförallt Vänsterpartiet och Hyresgästföreningen lyckades vi till sist finna stöd i fullmäktige för att inte längre dubbelbeskatta LKF:s hyresgäster.

Så därför vill vi med glädje gratulera till att denna dubbelbeskattning som under snart ett år har drabbat er snart är ett minne blott.

Vänsterpartiet Lund