Försöker Philip Sandberg gömma undan Lundaförslaget om att stoppa nedskärningar i skolan?

2019-08-21-a0f40de0-c3fa-11e9-99e2-4557916e964a

I början av sommaren drev Lunds borgerliga styre igenom beslut om stora nedskärningar i Lunds skolor inför nästa år. Nedskärningar på motsvarande 118 miljoner kronor. Responsen från medborgarna för den förda politiken lät inte vänta på sig. Ett Lundaförslag om att ta bort nedskärningarna i skolan har under sommaren samlat 2000 underskrifter. Vilket krossar det gamla rekordet på flest underskrifter på ett Lundaförslag.

Trots detta ger Philip Sandberg ett väldigt konstigt svar kring ifall det berörda Lundaförslaget ska behandlas i Kommunfullmäktige eller inte. Till Lokaltidningen Lund säger han den 20 augusti “Nu ska nämnden besluta om sin internbudget i höst och det finns ingen anledning att ha en annan parallell process.”

Med anledning av detta Jesper Sahlén, kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet i Lund ställt följande två frågor till Philip Sandberg:

1. Vad menar Philip Sandberg med att det inte finns någon anledning att ha någon parallell process jämsides med att nämnderna fattar beslut om sina internbudgetar?
2. Tycker Philip Sandberg att det är rimligt att ett Lundaförslag i en principiell fråga, som har samlat över 100 underskrifter inte behandlas i kommunfullmäktige?

Vänsterpartiets hållning är att Lundaförslaget om att stoppa nedskärningarna i skolan ska tas upp till omröstning i kommunfullmäktige så snabbt som möjligt. Bjuder vi in lundaborna att tycka till måste vi också hantera deras förslag på ett rimligt sätt.

Philip Sandbergs svar i Lokaltidningen kan läsas här: http://lund.lokaltidningen.se/nyheter/2019-08-20/-MP-kr%C3%A4ver-att-Lundaf%C3%B6rslag-tas-upp-i-fullm%C3%A4ktige-5563746.html

Hela Interpellationen kan läsas här