Författare
Jesper Sahlén

Dags för en färdtjänst att lita på!

I Lunds färdtjänst har det varit kaos i många år. Brukarna kan vittna om hur resor blir försenade, hur bilar inte dyker upp eller att det blir fel på andra sätt. Så ser vardagen ut för alla de lundabor som är beroende av färdtjänsten. Försöken att upphandla färdtjänsten har misslyckats

Dags att reglera elsparkcyklarna

Elsparkscyklar har på kort tid blivit ett rikligt förekommande inslag i gatubilden. Om elsparkcyklarna kan leda till att fler ställer bilen så kan det vara positivt. Men för att elsparcyklarna ska kunna vara ett säkert och hållbart sätt för lundaborna och för besökande turister att ta sig fram så måste

Solceller på alla kommunalt ägda byggnader

Vänsterpartiet vill att Sverige ska vara en föregångare i omställningen till ett förnybart energisystem. Vi ska vara ett land som tar ansvar för kommande generationer. Investeringar i det svenska energisystemet är en viktig och nödvändig del i miljö- och klimatomställningen. Fokus ska ligga på de förnybara naturresurserna: sol, vind, vatten

Kraftiga nedskärningar i äldres hemtjänst

Lunds högerstyre vill tillsammans med Miljöpartiet genomföra nedskärningar på 90 miljoner inom Vård- och omsorgsnämnden under nästa år. Högerstyret har nu lagt fram ett förslag på en besparing på 10 miljoner i form av att äldre människor i Lunds kommun i behov av att få hjälp med städning och tvättning