Vänsterpartiet ställer villkor för Hedda-flytt

2019-08-23-496cfe00-c586-11e9-a852-cde7825b65cb
Vänsterpartiet är det parti som mest konsekvent agerat för att rädda Svaneskolan där den nu ligger. Andra partier har efter senaste valet bytt fot eller ansett slaget förlorat. Men nu har en chans uppenbarat sig, med möjligheten att hyra in Hedda Andersson-gymnasiet på Ideon. Vänsterpartiet är visserligen principiellt för att kommunen bedriver sin verksamhet i egna lokaler. Men vi vill samtidigt att Lund lämnar Fritt sök i Skåne, som leder till utarmning av gymnasieskolor i andra kommuner och en ohämmad expansion i Lund. Vi ser alltså detta som en temporär lösning och vill undvika att Lund investerar miljarder för att lägga ner andra kommuners gymnasieskolor.
 
Vänsterpartiet ställer dock ett villkor för att stödja flytten av Hedda-gymnasiet till Ideon: att Svaneskolan blir kvar som grundskola i sitt nuvarande läge.
 
För mer information, kontakta Helena Falk, kommunstyrelsen 0707961217 eller Jesper Sahlén, partiföreträdare 0762100343