Inledningsanförande budgetfullmäktige (V) – Helena Falk, gruppledare.

Fotograf: Mattias Wellander Löfgren

Inledningsanförande budgetfullmäktige (v) – Helena Falk, gruppledare.

Kommunfullmäktiges budgetmöte 2018-11-29

Tack för ordet,

Vänsterpartiet lägger idag, precis som i juni, fram en budget som bygger på att stärka välfärden och att förbättra arbetsmiljön för kommunens anställda. Vänsterpartiets budget är en feministisk budget som omfördelar resurser och utjämnar klyftor i samhället.

Vår budget innehåller rejäla satsningar på välfärden – riktiga satsningar! Vi satsar på det som är grunden i kommunens arbete och vårt existensberättigande. Vår budget ger reella möjligheter att anställa fler i skolan och omsorgen, ge mer tid för varje enskilt barn och äldre, att höja löner, förbättra arbetsmiljön eller (varför inte?) sänka arbetstiden. Sådant som gör att välfärden blir starkare och kommunens anställda får en bättre vardag. Vi vet att det behövs. Och vi tror att detta är sådant som lundaborna vill ha.

I Vänsterpartiets budget finns flera viktiga feministiska satsningar som skapar ökad jämlikhet, framförallt att förbättra arbetsmiljön för de anställda, oftast kvinnor, inom äldreomsorgen. Här är arbetsbelastningen hög, Få orkar arbeta heltid, få klarar att arbeta till pension. Vi går från ord till handling med tre viktiga förbättringar.

Den första är att avskaffa de ofrivilliga delade turerna i kommunen. Kommunfullmäktige har redan sagt ja till att avskaffa de delade turerna genom att bifalla en motion från Vänsterpartiet. Det är på tiden att vi avsätter resurser för att göra verklighet av beslutet. Vi måste åtminstone börja, detta är ett politiskt beslut vi har fattat.

Den andra är att sänka arbetstiden inom delar av äldreomsorgen till 6 timmar. Detta har provats med goda resultat runt om i landet, i både offentlig verksamhet och i näringslivet. Vi tror att detta är framtiden och Vänsterpartiet vill att Lund sällar sig till kommuner som provar detta.

Den tredje satsningen är på att jämställa lönerna. Det finns ett lönegap mellan jämförbara yrken som domineras av kvinnor respektive män. Detta gap har ökat kraftigt de senaste tio åren. Det är ingenting vi hittar på, det finns väl etablerade metoder för att jämföra.

Vi måste aktivt satsa på löneökningar inom de branscher som har lägst löner idag. Dessa arbetsplatser domineras av kvinnor. Dessutom är de inte sällan svåra att rekrytera till. Vill vi ha en chans att bemanna våra boenden, skolor och förskolor måste vi blir en attraktiv arbetsgivare. Vänsterpartiets satsningar är innebär steg i den riktningen.

I tolv år har vi sett nedskärningar i skolan, äldreomsorgen och det sociala arbetet, minst en procent varje år, med något litet undantag här och där. Tolv år (det är faktiskt tolv år sedan jag flyttade hit). Och nu lägger de borgerliga en budget som innebär ännu tuffare nedskärningar. För Vänsterpartiet är det helt omöjligt att stödja nedskärningspolitik eftersom vi vet hur verkligheten ser ut.

Vänsterpartiets budget i Lunds kommun är en budget för jämlikhet. En jämlik kommun är en plats där skolan har tillräckligt mycket resurser för att kunna garantera att alla elever når sin fulla potential och har en lugn och utvecklande skoldag, och där alla lärare hinner med sina arbetsuppgifter utan att behöva känna sig stressade. En jämlik äldreomsorg ger varje äldre lundabo möjlighet att delta i samhället och utveckla sina intressen på det sätt de vill, och en vardag där de känner sig trygga och nöjda med den hjälp de får. Ett socialt arbete som baseras på jämlikhet garanterar en egen bostad för alla människor och det stöd de behöver för att leva ett värdigt liv. För att Lunds kommun ska vara en jämlik kommun måste nedskärningarna stoppas och riktiga satsningar måste göras på välfärden.

De borgerliga partierna har även i år med ett stort extra vinstuttag från vårt kommunala bostadsbolag LKF. LKFs överskott är pengar som kommer direkt från hyresgästernas hyresinbetalningar, och ska gå till renoveringar och upprustningar i LKFs områden. Att ta ut mer pengar ur vårt kommunala bolag är en dubbelbeskattning av alla som bor i hyresrätt. Ett extra vinstuttag drabbar hyresgästerna och skapar ökade klyftor.

Vi tror att en skattehöjning är ett bättre sätt att finansiera vår välfärd. Vi vill att kommunens verksamheter ska styras av lundaborna tillsammans, utan vinstintressen för privata företag och där resurser fördelas efter behov, inte efter plånbokens storlek eller till den som skriker högst.