Skapa en lokal koldioxidbudget för Lunds kommun!

Rapsfält

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. I form av Parisavtalet har Sverige tillsammans med de flesta av världens länder tagit sig an detta samhällsproblem. Alla länder ska vidta åtgärder för att den genomsnittliga temperaturökningen inte ska överstiga två grader och helst inte mer än 1.5.

Utifrån denna målsättning finns förutsättningar att skapa en global koldioxidbudget. En budget som visar den totala mängd koldioxid som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Den globala koldioxidbudgeten kan sedan brytas ner i tid och rum. EU beslutade för en tid sedan att en koldioxidbudget ska vara ett viktigt inslag i unionens arbete att uppnå Parisavtalet. I Sverige har flera kommuner och landsting utformat lokala koldioxidbudgetar, bland annat Borlänge, Gävle, Håbo, Knivsta, Ragunda, Skellefteå, Säter, Västerås, Åre och Östersund. Men även städer i andra länder exempelvis Manchester har skapat en lokal koldioxidbudget. De lokala koldioxidbudgetarna talar om hur mycket utsläppen måste minska inom det valda geografiska området.

Vänsterpartisterna Jesper Sahlén och Angelica Svensson har lämnat in en motion till Lunds kommunfullmäktige om att Lunds kommun också ska ta fram en lokal koldioxidbudget.

Eftersom att inte kommunen står för alla utsläpp krävs det en ökad samverkan mellan företag, privatpersoner, föreningar och det offentliga för att lyckas uppfylla budgeten. Drivande när det gäller den svenska utvecklingen med lokala koldioxidbudgetar är Uppsala universitet tillsammans med miljökonsultbolaget Ramboll.

Uppsala universitet söker fler kommuner för år 2019, för att hjälpa kommunerna att beräkna lokala koldioxidbudgetar. Uppsala universitet bjuder även in kommuner till deltagande av Vinnova-projekt ”Digital plattform för beräkning av koldioxidbudgetar och simulering samt samskapande av klimatåtgärdspaket”.

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta

att: Lunds kommun anmäler sitt intresse att delta i samverkansprojektet med att beräkna lokala Koldioxidbudgetar i syfte att ta fram Lunds kommuns Koldioxidbudget. att: Lunds kommun anmäler sitt intresse

att delta i Vinnovaprojektet ”Digital plattform för beräkning av koldioxidbudget och simulering av samskapande av klimatåtgärdspaket” med syfte att få hjälp med att ta fram effektiva förslag till åtgärder för att minska Lunds kommuns klimatutsläpp.