Vänsterpartiet Lund tipsar bostadsbolagen i Lund om huskurage för att motverka våld i hemmet

Vänsterpartiet i Lund har idag valt att skicka ut ett tips till de större bostadsbolagen i staden om att dessa borde ta en titt och ansluta sig till initiativet huskurage som är en metod för att motverka våld i nära relationer . I dagsläget har 21 privata bostadsbolag, 49 bostadsrättsföreningar och 8 kommunala bolag runt om i landet anslutit sig till initiativet. Vår förhoppning är att vårt agerande ska leda till att fler ansluter sig till initiativet både i Lund och på andra håll i landet och därmed fler är med och bidrar till att motverka våldet som sker i nära relationer.

Vill man läsa mer huskurage kan man göra det här: http://huskurage.se/

Brevet som skickades till LKF:s styrelse ser ut så här, de andra har fått likadana fast med deras namn istället för LKF:

Brev till LKF:s styrelse

Inför huskurage för att motverka våld i nära relation i LKF:s bostäder.

Jag skriver till er därför att jag skulle vilja påtala vilken roll LKF skulle kunna ha i arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor och barn.

Våld i nära relation är klassat som ett folkhälsoproblem och som en epidemi av WHO (Världshälsoorganisationen) samt av Världsbanken. Utsattheten för våld är ett enormt globalt problem och ett lika stort nationellt problem.

20 personer dödas varje år av sin nuvarande eller tidigare partner och den absoluta majoriteten av offren är kvinnor medan mördaren är man. Våld i nära relation handlar dock inte enbart om fysiskt våld utan även om andra former av kränkningar, begränsningar och förtryck. Naturligtvis kan våld i nära relation även innefatta samkönade relationer och det förekommer också att det är kvinnor som utövar våldet och män som är offer.

Våldet drabbar även barn som lever i hem där de tvingas bevittna våld eller själva blir utsatta för våld. Rädda Barnen beräknar att 200.000 barn lever i hem med våld i Sverige. Det motsvarar var tionde barn. Det här är barn som behöver bli synliggjorda och få stöd och hjälp. Där kan alla bidra och skapa en förändrad situation för barnen genom att agera!

Samhället bör och kan agera på olika sätt. Som bostadsbolag i Lund kan LKF agera genom att ge sina hyresgäster verktyg för att agera, eftersom våldet förekommer i hemmen.

Huskurage är ett sådant verktyg som redan åtta kommuner och 17 bostadsbolag och flertalet bostadsrättsföreningar infört i sina hus. Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa.

Med Huskurage i bostadshuset vet utsatta att de kan få hjälp och de som utsätter vet att de inte får fortsätta utöva våldet i det tysta. De vet det eftersom grannarna kommer att ingripa och agera. Grannarna vet att med en dörrknackning och ett samtal kan de förhindra fortsatt våld och stoppa det pågående våldet.

Att införa Huskurage är gratis. Det kan däremot kosta liv att inte agera.

Mvh
Jesper Sahlén , Vänsterpartiet Lund

Bild: http://www.mynewsdesk.com/se/sollentuna_kommun/images/vaald-i-naera-relationer-hjaelp-finns-att-faa-423222