Satsa på elevhälsan i Lunds grundskolor och gymnasier

39760731_10157299790860348_4628044204533088256_o

Elevhälsan är kanske en av de allra viktigaste delarna i den svenska skolan. Skolverket och Socialstyrelsen skriver att elevhälsa ska ”främja alla elevers hälsa, utveckling och lärande” men också att man ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. För väldigt många barn och ungdomar är skolhälsovården den livsavgörande ingången till en utredning om funktionsnedsättning, ett stabilt stöd i en orolig familjesituation, eller helt enkelt en trygg uppföljning av den allmänna hälsan, vaccinationer och liknande.

En välfungerande elevhälsa bidrar alltså till att eleverna får bättre skolresultat – det ligger i uppdraget och förverkligas dagligen i våra skolor och gymnasium. Samtidigt gör en välfungerande elevhälsa att lärarna kan lägga mer tid på sitt huvuduppdrag: att planera och genomföra undervisning. Allt tyder på att välfungerande elevhälsa är en god samhällsekonomisk investering.

Inom skolans elevhälsa finns yrkeskategorierna skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska och skolläkare. De olika fackförbunden som organiserar dessa yrkeskategorier har rekommendationer för hur många elever det ska vara per anställd i respektive yrkeskategori: 

  • 300 elever per skolkurator.
  • 500 elever per skolpsykolog.
  • 400 elever per skolsköterska.
  • 4000 elever per skolläkare.

Lunds kommun har i dagsläget långt fler elever per yrkeskategori än rekommendationerna både i gymnasiet och i grundskolan. Vänsterpartiet vill ändra på detta och anställa mer personal inom elevhälsan. Målsättningen är att Lunds kommun ska nå upp till fackförbundens rekommendationer.

Vänsterpartiet föreslår i en motion att Lunds kommun ska börja anställa mer personal inom elevhälsan för att till år 2022 uppnå de rekommendationer kring antalet elever per yrkeskategori som beskrivs i motionen.

Läs hela motionen om stärkt elevhälsa här