Vänsterpartiets inledningsanförande angående vårt budgetförslag

P1120234

Lunds kommun har på många sätt en bra välfärd. Den hade aldrig fungerat utan människorna som arbetar i den. Vi ska vara stolta över dem.

Med det är faktum att i Lund liksom på de flesta håll i Sverige ser vi hur förutsättningar för personalen inom vård, skola och omsorg liksom inom andra delar av välfärden blir allt sämre. Att verksamheterna är underfinansierade. Vänsterpartiet tycker inte att det är rimligt att personalen ska bära välfärden på sina axlar genom att ständigt vara underbemannade, stressade och få betala sina egna löneökningar med större arbetsbelastning.

Därför lägger vi idag fram en budget där vi sätter punkt för nedskärningspolitiken. Den har nått vägs ände. Vi tar bort de så kallade effektiviseringarna, som egentligen är ospecificerade nedskärningar, vi ger kompensation för pris och löneökningar och ger 100% i volymkompensation, istället för att likt borgerligheten bara ersätta volymökningar till 75%. Lunds högerstyre vill skära ner 250 miljoner i Lunds välfärd under nästa år, vi tar bort alla dessa.

Runt om i Sverige hör vi hur Förskoleupproret, Lärarmarscher och Kommunals upprop för äldreomsorgen samlar stora skaror. I Lund ser vi hur skarp kritik mot nedskärningarna höjs både från facken och från rektorerna på våra gymnasieskolor.

Vänsterpartiets budskap till Förskoleupproret, Lärarmarschen och Kommunals upprop för äldreomsorgen är att vi hoppas att ni fortsätter kämpa för en bra välfärd där personalen har rimliga arbetsvillkor. Det kommer vi att göra både i och utanför parlamenten. Välfärden ska kunna litas på både som anställd, elev och brukare, eller rätt och slätt som medborgare.

I Vänsterpartiets budget finns flera viktiga feministiska satsningar som skapar ökad jämlikhet, framförallt när det gäller att förbättra arbetsmiljön för de anställda, oftast kvinnor, inom äldreomsorgen. Här är arbetsbelastningen hög, Få orkar arbeta heltid, få klarar att arbeta till pension. Vi går från ord till handling med två viktiga reformer.

Den första är att avskaffa de ofrivilliga delade turerna i kommunen. Kommunfullmäktige har redan sagt ja till att avskaffa de delade turerna genom att bifalla en motion från Vänsterpartiet. Det finns en majoritet i fullmäktige för att detta ska vara genomförbart innan denna mandatperiod är slut. Vi tillför resurser för att detta också ska vara möjligt.

Den andra är att sänka arbetstiden inom delar av äldreomsorgen till 6 timmar. Detta har testats med goda resultat på många ställen runt om i landet. Personal har blivit piggare och friskare. Vi vill genomföra försök på två äldreboenden i Lunds kommun.

En annan viktig feministisk fråga handlar om jämställda löner. I Lunds kommun idag skiljer det sig tusentals kronor mellan jämförbara yrken som domineras av kvinnor respektive män. En skillnad som har ökad kraftigt under de senaste tio åren. När Vänsterpartiet var med och styrde Lund 2002 – 2006 fick vi igenom en reform som nästan halverade denna klyfta. En klyfta som sedan började växa igen efter att borgerligheten avskaffade reformen. Vi vill åter påbörja resan mot jämställda löner med denna effektiva metod.

Vi ser runt om i världen hur klimatprotester, likt Fridays for future, växer sig allt starkare. Med dessa krafter i ryggen lägger vi ett budgetförslag där vi åter tar kampen mot att bygga ut E22 med fler filer och avfarter. Klimatet klarar inte av en sådan politik, det är dags för oss politiker i denna församling att ta klimathotet på allvar.

Det borgerliga styret vill tillsammans med Miljöpartiet plocka ut 30 miljoner extra varje år ur LKF. Vi motsätter oss kraftigt ett sådant uttag. Den absolut största delen av LKF:s pengar kommer från hyresgästernas hyror. Vinsten ska användas till att bygga nya lägenheter och rusta upp befintligt bestånd, INTE finansiera Philip Sandbergs budgetförslag.  

Det är betydligt mer rimligt att Lunds välfärd betalas av alla Lunds invånare via kommunalskatten än att LKF:s hyresgäster ska bidra med en större del via hyrorna.