Vänsterpartiets budget för Lunds kommun 2019

alstadforskola_hemsidan

Först och främst stoppar vi nedskärningarna, som beslutades redan förra året. Nedskärningarna drabbar alla nämnder och verksamheter med 1 – 2 %. För skolan innebär det en nedskärning på 38 miljoner och för äldreomsorgen 19 miljoner. Utöver det gör vi i Vänsterpartiet en lång rad satsningar som gör välfärden och arbetsmiljön bättre. Vi föreslår att delade turer avskaffas en gång för alla, att 6 timmars arbetsdag testas på äldreboenden, att löner mellan kvinno- och mansdominerade yrken jämställs, att biblioteken får extra pengar för öppettider och program, att avgiften på Kulturskolan sänks och att vi kommer ikapp med underhållsskulden i parker, lekplatser och på gator.

Läs hela Vänsterpartiets budget här:  Vänsterpartiets budget för Lunds kommun 2019-2021