Återta stadsbussarna

Bergkvarabuss_i_Lund_2005-05-01

Sedan 2013 har Region Skåne haft ansvaret för stadsbusstrafiken i Lunds kommun. På senare tid har de negativa följderna av att inte ha beslutanderätten över stadsbussarna tydligt visat sig. Skånetrafikens dialog och samråd med kommunen är obefintligt. Långsiktighet och framförhållning tycks vara okända begrepp för de som styr över regionens kollektivtrafik. Skånetrafiken drar in hållplatser och hela sträckningar.

Härom veckan genomförde Skånetrafiken en rad försämringar i Lunds stadsbusstrafik:

  1. Man la ner stadbusstrafiken till Stångby och Vallkärra, trots att Stångby är en del av kommunen som planeras växa mycket de kommande åren.
  2. Man la ner nattbussarna som har varit en viktig trygghetsreform för främst unga kvinnor.
  3. Linje två ska inte längre köra inom Papegojelyckans äldreboende och träffpunkt.

Sättet som Skånetrafikens sköts leder till osäkerhet kring kommunens åtaganden i infrastruktur – hur ska kommunen våga investera i hållplatser och framkomlighet när regionen när som helst kan dra om eller lägga ner linjen?

Detta var exakt vad vi varnade för när Lunds kommun överlät stadsbusstrafiken för sex år sedan. Vi har därför idag lämnat in en motion om att Lunds kommun ska återta ansvaret för stadsbusstrafiken.

Motion om att ta tillbaka stadsbusstrafiken kan läsas här.