Lundaförslaget om att stoppa nedskärningar i Lunds skolor

4484071751_cd1a1b48e2_b-740x555

Direkt efter att kommunfullmäktige klubbade igenom Lunds högerstyres förslag på historiskt stora nedskärningar i Lunds skolor startade en lundabo ett Lundaförslag om att stoppa nedskärningarna i skolan för nästa år. Ett Lundaförslag som samlade rekordmånga underskrifter, över 2000 stycken.

Trots att det endast är Lunds kommunfullmäktige som kan ta hänsyn till ifall Lundaförslaget ska bifallas eller avslås menar kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg att förslaget inte ska lyftas i kommunfullmäktige. Han menar att Lundaförslag ska behandlas av berörda nämnder trots att det på kommunens hemsida står att Lundaförslag som samlar över 100 namnunderskrifter ska behandlas av antingen nämnd eller av kommunfullmäktige. Att inte behandla ett förslag som endast kommunfullmäktige kan besluta om i just fullmäktige är respektlöst mot de lundabor som har engagerat sig i att både skriva och samla in namnunderskrifter för sitt förslag.

Vänsterpartiet kommer inom kort att återkomma med en motion som förtydligar när Lundaförslag ska tas i fullmäktige. Vi har redan nu lämnat in en motion till kommunfullmäktige som med undantag för en förklarande inledning är ordagrant med Lundaförslaget om att stoppa nedskärningar i Lunds skolor.  Motioner behandlas alltid av fullmäktige och ifall den politiska viljan att behandla förslagsställarna med respekt finns borde motionen kunna behandlas på fullmäktige mötet i november.

Vi röstade emot nedskärningarna i juni och kommer stödja även Lundaförslaget men det handlar också om en större demokratisk fråga att man författare av ett Lundaförslag ska kunna lita på ens förslag tas upp i rimlig instans.

Vår motion kan läsas här: Motion Lundaförslag

Philip Sandbergs Interpellationssvar där han ger uttryck för att Lundaförslaget om nedskärningar i skolan inte ska behandlas i fullmäktige kan läsas här: Svar på interpellation Jesper Sahlén V