Avskaffa delade turer inom två år

zyrafete-ramosaj.jpg--1429212284-rszww490-90

Den 5 november 2014 röstade Lunds kommunfullmäktige igenom en motion från Vänsterpartiet om att avskaffa delade turer. Ett beslut som ännu inte har förverkligats utan i Lund sker det fortfarande över 100 pass med delade turer varje vecka.

Delade turer innebär att de anställda har ett oavlönat uppehåll på ett antal timmar mellan sina två arbetspass under dagen. Kommunen försöker på detta sätt spara pengar genom att slippa anställa så mycket personal som verksamheterna egentligen kräver, något som sker på bekostnad av rimliga arbetsvillkor för personalen. Arbetsformen är framförallt vanligt förekommande i kvinnligt dominerade yrken i vård och omsorg.

Vi är av uppfattningen att det går alldeles för sakta med att avskaffa delade turer och skulle därmed vilja fastslå att den sista delade turen i Lunds kommun ska vara genomförd inom en tvåårsperiod. För att uppnå detta vill vi att Vård och omsorgsnämnden ska ta fram en handlingsplan innehållande åtgärder kring hur de delade turerna ska avskaffas i Lunds kommun. Handlingsplanen ska även innehålla en finansiering av åtgärderna som krävs.

Med anledning av detta yrkar vi skrivelsen till vård och omsorgsnämnden:

att ta fram en handlingsplan kring hur delade turer inom vård och omsorgsverksamheterna i Lunds kommun kan vara avskaffade senast den 1 januari 2020.

att därefter vidta åtgärder för att den sista delade turen i Lunds kommun ska vara arbetad senast den 1 januari 2020.