Vänsterpartiet Lund söker en valombudsman

Vänsterpartiet Lund söker en valombudsman som kommer att ansvara för att planera, organisera och genomföra Vänsterpartiet Lunds valrörelse 2018. Ett arbete som kommer att ske tillsammans med valarbetsgruppen och övriga aktiva medlemmar som vill och kan engagera sig.

I arbetet ingår valstrategiska uppgifter kring identifiering av målgrupper samt vilka kampanjer som ska genomföras och hur dessa ska se ut. Arbetet består också av att med olika uttryckssätt kommunicera ut vår politik till olika målgrupper, detta kan innefatta allt från debattartiklar, flygblad till material i sociala medier. När det gäller flygblad och sociala medier så handlar det både om att producera text till materialet samt att grafisk paketera det på ett tilltalande sätt i enlighet med partiets grafiska profil. En annan arbetsuppgift är planera det utåtriktade verksamheterna, rekrytera aktivister till dessa samt att själv delta i utåtriktade verksamheter, detta inkluderar allt från flygbladsutdelningar, torgmöten till bemanning av valstugan.

Vi erbjuder en anställning på deltid från april/maj- juli och heltid sista månaden fram till valet. Deltiden kommer att omfatta omkring 50% av en heltid men den exakta utplaceringen kommer att bestämmas i samråd med den som anställs. Anställningen sker i enlighet med Vänsterpartiets kollektivavtal.

Sista ansökningsdag: 31 januari.

Ansökningar skickas in till lund@vansterpartiet.se . Frågor kan skickas till gunillawahlberg@hotmail.com , vill du ta det via telefon så kan du mejla ditt telefonnummer så ringer Gunilla Wahlberg upp dig.