Vi har fastställt vår lista till kommunfullmäktige 2018-2022

demon-1-maj-2016-1024x564
Vänsterpartiet fastställde lördagen den 3 mars listan till kommunfullmäktige inför valet 2018. Listan följer Vänsterpartiets krav på kvotering mellan kvinnor och män och innehåller både gamla och nya namn. Vänsterpartiet har idag fem ordinarie ledamöter och tre ersättare i kommunfullmäktige och hoppas öka med flera platser efter nästa val.
Listan toppas av Hanna Gunnarsson, som idag är gruppledare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen:

– Jag är väldigt glad över förtroendet från partikamraterna att stå högst upp på kommunfullmäktigelistan. Vänsterpartiet är ledande i arbetet mot nedskärningar  och vi vet att det behövs satsningar på välfärden för ökad jämlikhet i Lund, säger Hanna Gunnarsson.

På plats nummer två står Helena Falk och på plats tre Mats Olsson.
– Vi kommer fortsätta vårt arbeta med att förbättra arbetsmiljön för kommunens anställda, med arbetstidsförkortning, att på riktigt uppnå jämställda löner och med att avskaffa delade turer, säger Helena Falk.
Såhär ser listan ut:

1. Hanna Gunnarsson – idag gruppledare i KF och ledamot i kommunstyrelsen

2. Helena Falk – idag ersättare i KF samt utbildningsnämnden

3. Mats Olsson – idag i KF samt ersättare i kommunstyrelsen

4. Sven-Bertil Persson – idag i KF samt socialnämnden

5. Saima Jönsson Fahoum – idag i regionfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden

6. Jesper Sahlén – idag i utbildningsnämnden

7. Angelica Svensson – idag i KF

8. Pontus Kjellström – idag i servicenämnden

9. Nita Lorimer – idag i KF, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden

10. Lars A Ohlsson – idag i KF

11. Savita Upadhyaya

12. Bertil Raalas

13. Anne Dederichs

14. Olof Peterffy

15. Gunilla Wahlberg

16. Jonas Ringqvist

17. Ann Schlyter

18. Gustaf Lindfors

19. Nilla Bolding

20. Alexander Moser Uppström

21. Margot Bengtsson

22. Ibrahim Kakahama

23. Marianne Sonnby-Borgström

24. Göran Fries

25. Karin Oscarsson

26. Stefan Arvidsson

27. Elisabeth Iregren

28. Govind Misra

29. Emily Bronstorp

30. Mattias Rückert

31. Kerstin Rosendahl

32. Peter Aandahl