Avskaffa internfakturering i Lunds kommun!

Intern fakturering

Lunds kommun skickar varje år över 25 000 fakturor till sig själv. Detta beror på ett system där olika delar av Lunds kommun tar betalt av andra delar av Lunds kommun för utförda arbetsuppgifter.

Internfakturering innebär att tjänstemän betalda av Lunds kommun skapar och skickar fakturor som andra tjänstemän i Lunds kommun sedan administrerar betalningen av. 25 000 interna fakturor innebär att Lunds kommun skickar 100 fakturor till sig själv varje arbetsdag under ett helt år.

Genom att istället verksamheter har en budget samt krav på vad de ska göra kapas flera onödiga byråkratiska mellansteg och kommunen kan därmed spara pengar.

Jesper Sahlén från Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att kommunkontoret ska ta fram en plan för hur internfaktureringen ska kunna avskaffas från den 1 januari 2020 samt att kommunen ska avskaffa internfaktureringen från och med detta datum.