Dags för en färdtjänst att lita på!

I Lunds färdtjänst har det varit kaos i många år. Brukarna kan vittna om hur resor blir försenade, hur bilar inte dyker upp eller att det blir fel på andra sätt. Så ser vardagen ut för alla de lundabor som är beroende av färdtjänsten.

Försöken att upphandla färdtjänsten har misslyckats gång på gång. Det har varit många och långa juridiska processer vid varje upphandling. DRT Solution vann den senaste upphandlingen och skulle egentligen har börjat köra 2018. Men först nu är överklagandet från de bolag som förlorade upphandlingen avklarade. I detta läge har  DRT Solution valt att inte teckna avtal eftersom att kontraktslängden nu är annorlunda än när de gick in i upphandlingen.

När nu Lunds kommun är tillbaka på ruta ett återlanserar vi vårt förslag om att Lunds kommun bygger upp en egen beställningscentral till vilken certifierade taxichaufförer som vill köra färdtjänst kan anmäla sig för att få körningar.

– Detta skulle innebära att vi kan sätta stopp för misslyckade upphandlingar, ständiga överklaganden och se till att vi får en färdtjänst att lita på säger Steingrimur Jonsson ledamot för Vänsterpartiet i Tekniska nämnden.