Operation rädda välfärden – få ut mer pengar till skolan, äldreomsorgen och hemtjänsten!

Lunds högerstyre fick igenom stora delar av sin tuffa nedskärningsbudget för 2020 under budgetfullmäktige i juni förra året. Under hösten har vi kunnat se konsekvenserna av detta i nämnderna som tvingats besluta om internbudgetar med kraftiga besparingar.

Vi har bland annat sett hur elevgrupperna i skolan ökar och ökar. I takt med det ökar lärarnas arbetsbelastning genom mer undervisningstid och mindre tid till planering och eftertanke. Våra äldre ska numera få städat hemma i regel endast var tredje vecka. Priset för mat på kommunens särskilda boenden har höjts med 700 kronor i ett slag – för att bara nämna några exempel. Samtidigt som besparingarna pågår och kommunens personal pressas till gränsen, har det budgeterats för ett stort överskott i kommunkassan om 141 miljoner kronor år 2020.

Nu finns en majoritet i riksdagen för att öka statsbidraget till kommuner och regioner med 7.5 miljarder under 2020. För Lunds kommun innebär enbart detta ett tillskott på lite mer än 63.5 miljoner kronor. Det är dags att se till att dessa pengar kommer ut i välfärden där de gör störst nytta!

Vänsterpartiet föreslår nu att dessa statsbidrag, tillsammans med en del av det budgeterade överskottet, ska användas i Lunds välfärd.

  • För oss i Vänsterpartiet är det viktigare att Lunds äldre får den hjälp som krävs för än värdig ålderdom än att kommunen gör stora budgetöverskott. För oss är det även viktigare att alla barn ges goda förutsättningar att lyckas i skolan än stora budgetöverskott. För oss är det viktigare att vi ger rimliga arbetsförutsättningar för våra anställda än att göra stora budgetöverskott, säger Helena Falk ledamot i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Vårt förslag är att kommunstyrelsen äskar om pengar till respektive nämnd från kommunfullmäktige, för att dessa pengar sedan ska kunna slussas ut i verksamheterna:

Barn och skolnämnden: 87 miljoner kronor.

Utbildningsnämnden: 12 miljoner, vilket är Lunds kommuns andel. Eftersom att så många av våra elever kommer från andra kommuner kommer tillskottet ute i verksamheterna vara större än så här.

Vård och omsorgsnämnden: 77 miljoner.

Socialnämnden: 24 miljoner.

Sammantaget innebär vårt förslag 200 miljoner mer till Lunds välfärd jämfört med den budget som kommunfullmäktige beslutade om i juni förra året.

Vår skrivelse till kommunstyrelsen kan läsas här