Inför anställningsgaranti för undersköterskor och barnskötare

Kids_at_daycare

Inför anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterska och barnskötare. Intresset för gymnasieutbildningar för jobb inom vård och omsorg respektive barn och fritid motsvarar inte det rekryteringsbehov som finns i verksamheterna. Lunds kommun behöver höja intresset för utbildningarna för att säkra återväxten på kort och medellång sikt. En utfästelse för undersköterskor och barnskötare, som har avslutat sin utbildning och är utexaminerade från gymnasium i kommunen eller vuxenutbildning om ett fast heltidsjobb efter examen och rätt till anställning som sommarvikarie under utbildningstiden är en väg att göra utbildningarna attraktiva och säkra kompetens för framtiden.
Garantin skulle vara en signal till ungdomar som ska välja till gymnasiet och till vuxna som vill omskola sig att Lunds kommun kan erbjuda goda och trygga framtidsutsikter inom dessa yrken. De närmaste åren kommer många medarbetare att gå i pension och behovet av ny och välutbildad personal kommer att öka ytterligare.

Uppsala kommun har infört en sådan anställningsgaranti. Anställningsavtalen ingås i enlighet med gällande kollektivavtal. Satsningen är ett led i att säkra rekryteringsbehovet och locka fler att söka sig till utbildningarna i kommunen.

Motionen kan läsas här