Med hänvisning till klimatnödläget ska vi stoppa planerna på att bygga ut E22 genom Lund!

1280px-E22_Lund_2

Den 4 december beslutade Lunds kommunstyrelse att utlysa klimatnödläge. Ett bra beslut som visar att en majoritet av partierna i Lunds kommun har en viss krismedvetenhet kring hur allvarligt klimathotet är för möjligheten för liv att fortsatt leva på jorden.

Ska beslutet få någon praktisk betydelse måste det också följas upp med aktiv handling. Som politiker har vi ett ansvar att fatta politiska beslut som leder till radikalt minskade utsläpp av växthusgaser, inte ökade utsläpp. Inom några år måste vi ställa om samhället så vi lever fossilfritt för att Parisavtalets skrivningar om att temperaturökningen ska hållas under 1.5 grad ska kunna hållas.

Med anledning av att kommunstyrelsen fattade beslut om att utlysa klimatnödläge tycker Vänsterpartiet att det är dags att ompröva beslutet att bygga ut E22. Vi har under lång tid drivit frågan om att motorvägen inte ska byggas ut och att det istället ska satsas pengar på att göra kollektivtrafiken både bättre och billigare. Men kommunfullmäktige fattade för ett tag sedan beslut om att E22:an genom Lund ska bli sexfilig och att det ska byggas en ny avfart på Ideon.

En utbyggd motorväg leder till ökad trafik och ökade utsläpp av växthusgaser. Forskning från andra håll i världen visar på att trängseln när vägar byggs ut blir mindre i några år för att sedan lägga sig på samma nivå fast denna gång med ännu fler bilar och större utsläpp. Nu hoppas vi att de partier som har röstat för att vi har ett klimatnödläge också är beredda att fatta de politiska beslut som krävs för att vi ska ta oss ur nödläget med livet och jorden i behåll. Med start av att skrota planerna på att bygga ut E22.

Vi har lämnat in en motion om att stoppa utbyggnaden av E22 genom Lund. Den kan läsas här.