Kraftiga nedskärningar i äldres hemtjänst

old-528x351

Lunds högerstyre vill tillsammans med Miljöpartiet genomföra nedskärningar på 90 miljoner inom Vård- och omsorgsnämnden under nästa år. Högerstyret har nu lagt fram ett förslag på en besparing på 10 miljoner i form av att äldre människor i Lunds kommun i behov av att få hjälp med städning och tvättning av kläder ska få detta i mindre omfattning än idag. 

Bedömning av hjälpinsats och omfattning ska förvisso göras individuellt men riktlinjerna ska vara att äldre i behov att få hjälp att städa bostaden vanligtvis ska få detta var tredje vecka istället för varannan. På samma sätt ska hjälp med att tvätta kläder enligt förslaget vanligtvis göras varannan istället för varje vecka. 

Vänsterpartiet motsätter sig dessa försämringar i välfärden då dessa kommer att slå hårt mot äldres levnadsstandard. Vi kommer därmed att rösta nej till dessa försämringar på nämnden den 23 oktober.

Det här handlar om människor som har byggt upp Sverige. När du nu har blivit äldre och är i behov av hjälp och stöd från samhället för att få en god levnadsstandard så är de värda det. På tre veckor blir det väldigt smutsigt och det är ovärdigt att städning ska ske så sällan, säger Martin Stensson ledamot för Vänsterpartiet i Vård- och omsorgsnämnden.

Förslaget är också kopplat till både jämlikhet och jämställdhet.

Ett land som säger sig ha råd med skatteavdrag för städning i hemmet måste i stället ta sig råd med en värdig äldrevård som rymmer både promenader i solen och personal som har tid att ta hand om våra äldre. Utbredningen av RUT-tjänster har förstärkt ojämlikheten bland äldre. De som har mer pengar kan köpa mer städhjälp och få detta subventionerat av staten medan andra får sämre levnadsstandard när det genomförs nedskärningar i hemtjänsten. Risken finns att detta förslag gör att anhöriga behöver gå ner i arbetstid för att ha tid att hjälpa sina äldre släktingar. Oftast görs detta av kvinnor som då får lägre löner och lägre pensioner säger Martin Stensson ledamot för Vänsterpartiet i Vård- och omsorgsnämnden.