Så når vi ett fossilfritt Sverige senast 2040!

jj6pofinstbv9r4sqads

Klimatfrågan vår tids ödesfråga

Klimatfrågan är det som avgör möjligheten till ett fortsatt liv på Jorden. Under de senaste fyra åren har det varit upp och ner det gäller den svenska klimatpolitiken. Regeringen har både sålt vidare Vattenfalls brunkolsgruvor i Tyskland och gjort upp med Vänsterpartiet om stora klimatsatsningar.

Vänsterpartiet är ett parti på ekologisk grund. Detta innebär att all vår politik genomsyras av tankar kring hur klimatfrågan ska lösas. Vi har en plan för hur vi ska få ett fossillfritt Sverige. Vi vill att detta ska vara genomfört senast 2040.

I denna text kommer det presenteras ett antal förslag som leder oss till ett fossillfritt Sverige.

Öka de gröna investeringarna

För att vi ska kunna leva goda liv utan att skada planeten måste vi göra stora investeringar. Vi måste investera i allt från grön energiproduktion, gröna bostäder till skapandet av gröna industrier.

För att uppnå detta vill vi starta en statlig investeringsbank med minst 100 miljarder kronor i eget kapital. Ur denna bank ska kommuner, landsting och företag kunna låna pengar till låg ränta för att genomföra gröna investeringar.

Ta bort miljöskadlig teknik

Sverige måste sluta använda de maskiner som förstör klimatet. Vi vill fatta beslut om att inga bilar som drivs med fossila bränslen ska få säljas efter 2025. Vi vill även att inget av de pensionssparande som är offentligt finansierat ska få placeras i verksamheter som skadar vårt klimat.

Billigare att vara miljövän än miljöbov

Vänsterpartiet vill att det alltid ska vara billigare att välja ett klimatvänligt alternativ. Därför vill vi via skattesystemet skapa klimaträttvisa. Flyg och lastbilstransporter ska beskattas hårdare. Pengar som kommer in från dessa  klimatskatter ska oavkortat användas i investeringar i grönare transporter. De ska också kunna användas för att sänka biljettpriserna för miljövänliga alternativ. På detta sätt underlättas övergången till miljövänliga alternativ

Jämlikhet leder till minskade utsläpp

De ekonomiska klyftorna i Sverige växer allt mer. En trend som har pågått under de senaste decennierna. Vi går till val på att bryta denna utveckling och skapa ett jämlikt Sverige.

Att skapa ett jämlikt samhälle är bra ur ett klimathänseende.
Den brittiske forskaren Kevin Anderson har kommit fram till att ifall världens rikaste tiondel minskade sina utsläpp ner till EU-snittet skulle detta minska världens totala utsläpp med 33 procent.

Att beskatta de rikaste genom att införa miljönärskatt, ökade skatter på kapitalvinster samt en progressiv fastighetsskatt är alltså bra miljöpolitik. Ändå har regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet sagt nej till alla skatteförändringar som skulle leda till ett jämlikare och grönare Sverige.

En järnväg att lita på

Sverige behöver åter en järnväg där signalfel och växelfel inte är del av vardagen. Vi vill återförstatliga underhållet av järnvägen. Trafiken ska återregleras så att den drivs offentligt. Det gör att det går att köra på sträckor som inte enskilt är lönsamma. Idag kan privata bolag plocka russinen ur kakan och välja de lönsammaste sträckorna. Detta är ingen bra miljöpolitik.

Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Sedan 2002 har priset på ett månadskort mellan Malmö och Lund ökat med 60 procent. Den allmänna prisökningen i samhället har under samma period
varit 20 procent. Kostnaden för att pendla mellan Malmö och Lund har alltså ökat tre gånger snabbare.

Trots att priserna i kollektivtrafiken har ökat så mycket drev Socialdemokraterna och Miljöpartiet förra året igenom att priset ska höjas med två
procent varje år. Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade nej till detta förslag.

Vi menar att detta är en katastrofal klimatpolitik. Prisökningarna har redan idag lett till att det för människor som redan har en bil är billigare att ta den än att åka kollektivt. Enligt en undersökning i Kristianstadsbladet förra våren gällde detta för 16 av de 20 resor i Skåne undersöktes.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet för tillsammans med Alliansen och SD en politik som gör det billigare att vara en miljöbov istället för en miljövän. Vi vill göra tvärtom. Därför jobbar vi för att istället sänka Skånetrafikens biljettpriser. Det tjänar både klimatet och våra plånböcker på.