V frågar Lund: Hur kan Lunds kommun förbättras?

 

Via formuläret längre ner på sidan kommer du kunna skicka in förslag på vad Vänsterpartiet Lund ska driva i valrörelsen och i kommunpolitiken 2018-2022. Välkommen att skicka in dina förslag!

Hur jag kan påverka Vänsterpartiets politik i Lund steg för steg:

Steg 1: Kom på en idé
Vad kan förbättras i Lunds kommun? Hur kan Vänsterpartiets politik få större genomslagskraft?

Steg 2: Skriv ner ett förslag
Formulera ditt förslag kortfattat och konkret. Förslaget måste röra Lunds kommuns verksamheter (bland annat skolor, äldreomsorg, socialtjänst, trafik, kultur, stadsbyggnad, idrott och förening, personal och miljö- och klimatfrågor).
Exempel 1: Alla elever i Lunds skolor ska erbjudas frukt varje dag.
Exempel 2: Alla äldreboenden i Lund ska ha solpaneler på taken.
Exempel 3. 100 procent av alla nybyggda bostäder i Lund ska vara hyresrätter.

Steg 3: Skicka in ditt förslag
När du har formulerat ditt förslag kan du skicka in det via formuläret.

Alla inkomna förslag kommer att diskuteras i framtagandet av en valplattformen inför perioden 2018-2022

Skicka in ditt förslag och påverka Vänsterpartiet Lunds politiska program här.

 

Bild: Lunds kommun.