Författare
Jesper Sahlén

Satsa på elevhälsan i Lunds grundskolor och gymnasier

Elevhälsan är kanske en av de allra viktigaste delarna i den svenska skolan. Skolverket och Socialstyrelsen skriver att elevhälsa ska ”främja alla elevers hälsa, utveckling och lärande” men också att man ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. För väldigt många barn och ungdomar är skolhälsovården den livsavgörande ingången till

Hanna Gunnarssons tal på Lunds 8 mars demonstration

Kamrater och feminister! Så roligt att få vara här och tala på internationella kvinnodagen, vår feministiska kampdag. Det stormar idag, precis som det stormar i politiken när vi ställer våra feministiska krav. Jag heter Hanna Gunnarsson och är en av Vänsterpartiets riksdagsledamöter, härifrån Lund. Vänsterpartiet är sedan många år ett

Genomför försök med 6 timmars arbetsdag!

  Den 12 februari 2019 har vänsterpartisterna Jesper Sahlén och Helena Falk lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Lund om att genomföra försök med 6 timmars arbetsdag på två verksamheter i äldreomsorgen där sjuktalen idag är höga. 1971 fattade Riksdagen beslut om att sänka veckoarbetstiden till 40 timmar. För

Avskaffa internfakturering i Lunds kommun!

Lunds kommun skickar varje år över 25 000 fakturor till sig själv. Detta beror på ett system där olika delar av Lunds kommun tar betalt av andra delar av Lunds kommun för utförda arbetsuppgifter. Internfakturering innebär att tjänstemän betalda av Lunds kommun skapar och skickar fakturor som andra tjänstemän i

Skapa en lokal koldioxidbudget för Lunds kommun!

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. I form av Parisavtalet har Sverige tillsammans med de flesta av världens länder tagit sig an detta samhällsproblem. Alla länder ska vidta åtgärder för att den genomsnittliga temperaturökningen inte ska överstiga två grader och helst inte mer än 1.5. Utifrån denna målsättning finns förutsättningar

Inledningsanförande budgetfullmäktige (V) – Helena Falk, gruppledare.

Inledningsanförande budgetfullmäktige (v) – Helena Falk, gruppledare. Kommunfullmäktiges budgetmöte 2018-11-29 Tack för ordet, Vänsterpartiet lägger idag, precis som i juni, fram en budget som bygger på att stärka välfärden och att förbättra arbetsmiljön för kommunens anställda. Vänsterpartiets budget är en feministisk budget som omfördelar resurser och utjämnar klyftor i samhället.

Vänsterpartiets budget för Lunds kommun 2019

Först och främst stoppar vi nedskärningarna, som beslutades redan förra året. Nedskärningarna drabbar alla nämnder och verksamheter med 1 – 2 %. För skolan innebär det en nedskärning på 38 miljoner och för äldreomsorgen 19 miljoner. Utöver det gör vi i Vänsterpartiet en lång rad satsningar som gör välfärden och