Författare
Jesper Sahlén

Avskaffa internfakturering i Lunds kommun!

Lunds kommun skickar varje år över 25 000 fakturor till sig själv. Detta beror på ett system där olika delar av Lunds kommun tar betalt av andra delar av Lunds kommun för utförda arbetsuppgifter. Internfakturering innebär att tjänstemän betalda av Lunds kommun skapar och skickar fakturor som andra tjänstemän i

Skapa en lokal koldioxidbudget för Lunds kommun!

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. I form av Parisavtalet har Sverige tillsammans med de flesta av världens länder tagit sig an detta samhällsproblem. Alla länder ska vidta åtgärder för att den genomsnittliga temperaturökningen inte ska överstiga två grader och helst inte mer än 1.5. Utifrån denna målsättning finns förutsättningar

Inledningsanförande budgetfullmäktige (V) – Helena Falk, gruppledare.

Inledningsanförande budgetfullmäktige (v) – Helena Falk, gruppledare. Kommunfullmäktiges budgetmöte 2018-11-29 Tack för ordet, Vänsterpartiet lägger idag, precis som i juni, fram en budget som bygger på att stärka välfärden och att förbättra arbetsmiljön för kommunens anställda. Vänsterpartiets budget är en feministisk budget som omfördelar resurser och utjämnar klyftor i samhället.

Vänsterpartiets budget för Lunds kommun 2019

Först och främst stoppar vi nedskärningarna, som beslutades redan förra året. Nedskärningarna drabbar alla nämnder och verksamheter med 1 – 2 %. För skolan innebär det en nedskärning på 38 miljoner och för äldreomsorgen 19 miljoner. Utöver det gör vi i Vänsterpartiet en lång rad satsningar som gör välfärden och

Håll tassarna borta från strejkrätten, Stefan Löfven!

År 2009 privatiserade Alliansen och Socialdemokraterna i Göteborg stora delar av hamnverksamheten. Ett av företagen som släpptes in var det ökänt antifackliga APM Terminals. Efter detta lade Unionen ner sin fackklubb eftersom att de mötte en så besvärlig arbetsgivare. Företaget har sagt upp hamnarbetare för att veckan efter ta in

Så når vi ett fossilfritt Sverige senast 2040!

Klimatfrågan vår tids ödesfråga Klimatfrågan är det som avgör möjligheten till ett fortsatt liv på Jorden. Under de senaste fyra åren har det varit upp och ner det gäller den svenska klimatpolitiken. Regeringen har både sålt vidare Vattenfalls brunkolsgruvor i Tyskland och gjort upp med Vänsterpartiet om stora klimatsatsningar. Vänsterpartiet

Avskaffa delade turer inom två år

Den 5 november 2014 röstade Lunds kommunfullmäktige igenom en motion från Vänsterpartiet om att avskaffa delade turer. Ett beslut som ännu inte har förverkligats utan i Lund sker det fortfarande över 100 pass med delade turer varje vecka. Delade turer innebär att de anställda har ett oavlönat uppehåll på ett

Vänsterpartiet Lund söker en valombudsman

Vänsterpartiet Lund söker en valombudsman som kommer att ansvara för att planera, organisera och genomföra Vänsterpartiet Lunds valrörelse 2018. Ett arbete som kommer att ske tillsammans med valarbetsgruppen och övriga aktiva medlemmar som vill och kan engagera sig. I arbetet ingår valstrategiska uppgifter kring identifiering av målgrupper samt vilka kampanjer